Ontcijferen van het exposoom

Exposome-NL is een Nederlands consortium van meer dan vijftig wetenschappers uit verschillende disciplines, universiteiten en medische centra. Samen zullen de wetenschappers de omgevingsfactoren die onze gezondheid beïnvloeden systematisch in kaart brengen: het exposoom

Nieuw concept
Onze gezondheid wordt gevormd door omgevingsfactoren waaraan wij mensen dagelijks worden blootgesteld: wat we eten, de lucht die we inademen, onze sociale interacties en levensstijlkeuzes, zoals roken en sporten. Dit verklaart naar schatting zeventig procent van de chronische ziektelast. Aangezien de meeste aspecten van onze omgeving beïnvloedbaar zijn, biedt dit een enorm potentieel voor ziektepreventie.

Vooraanstaande wetenschappers in Europa en de VS hebben de som van al deze milieufactoren voor gezondheid en ziekten aangeduid als het exposoom. Dit relatief nieuwe concept probeert alles te vatten om te begrijpen welke, hoe, in welke hoeveelheden en in welke omstandigheden milieufactoren van invloed zijn op onze gezondheid. In wisselwerking met het genoom bepaalt het de individuele gezondheid in verschillende stadia van de levensloop.

De oorsprong van chronische ziekten
Er valt nog veel te ontdekken over het exposoom, en dus over de ontwikkeling van chronische ziekten. De wetenschappers zullen innovatieve technieken toepassen om te onderzoeken welke factoren van het exposoom belangrijk zijn voor de gezondheid en hoe deze factoren werken. Het consortium zal beginnen met onderzoek naar de oorzaken van hart- en vaatziekten en diabetes type 2. De technieken en inzichten uit dit onderzoek zullen ook toepasbaar zijn op andere chronische aandoeningen.

'Gravitation' programma
De belangrijkste financiële steun is afkomstig van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), die Exposome-NL in 2019 een subsidie van 17,4 miljoen euro heeft toegekend uit haar programma 'Gravitation'. De deelnemende instituten dragen zelf nog eens 8 miljoen euro bij.

LinkedinYouTube