Virissa Lenters

Virissa Lenters is universitair docent milieu-epidemiologie en exposoomonderzoek aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Momenteel onderzoekt zij hoe het pollutoom, en meer in het algemeen het stedelijke en chemische exposoom de ontwikkeling en gevoeligheid van ziekten beïnvloeden, inclusief de onafhankelijke en mediërende effecten van het microbioom. 

Zij heeft haar MSc en PhD in Epidemiologie gehaald aan de Universiteit Utrecht. Haar doctoraalonderzoek richtte zich op het identificeren van milieuchemische blootstellingen die geassocieerd zijn met verminderde reproductieve gezondheid en verminderde respiratoire gezondheid van het kind. Naast etiologie focust zij zich op statistische benaderingen om gemengde blootstellingen te evalueren. Tijdens haar postdoctoraal aan het Noorse Instituut voor Volksgezondheid en haar bezoek aan UC San Diego, onderzocht zij hoe persistente organische verontreinigende stoffen en metalen inwerken op darmmicrobiotica en hoe ze verder associaties tussen vervuiling en de gezondheid van het kind bemiddelen. Zij heeft ook de gezondheidseffecten van blootstelling aan microbiële stoffen in de omgeving, asbest, en luchtvervuiling onderzocht in verscheidende EU en nationaal gesubsidieerde projecten. Tevens heeft zij bijgedragen aan (inter)nationale risicobeoordelingen voor de gezondheid van de mens. 

Virissa Lenters

Contactgegevens

vlenters@umcutrecht.nl

UMC Utrecht
Afdeling Epidemiologie

 

Expertisegebieden

Environmental Epidemiology Exposure Science Microplastics

Ontcijferen van het exposoom

Ontcijferen van het exposoom

De omgeving waarin we leven heeft een dominante invloed op onze gezondheid. Het verklaart naar schatting zeventig procent van de chronische ziektelast. Waar we wonen, wat we eten, hoeveel we bewegen, de lucht die we inademen en met wie we omgaan; al deze omgevingsfactoren spelen een rol. De combinatie van deze factoren gedurende de levensloop wordt het exposoom genoemd. Er is algemene (wetenschappelijke) consensus dat meer inzicht in het exposoom de huidige ziektelast zal helpen verklaren en dat het aanknopingspunten biedt voor preventie ...

Lees Meer
LinkedinYouTube