Kees de Hoogh

Kees is een wetenschapper op het gebied van omgevingsblootstellingen aan de Universiteit Utrecht en universitair docent aan de Swiss Tropical and Public Health Institute in Basel, Zwitserland. Hij specialiseert zich in ruimtelijke moddelering en blootstellingsonderzoek voor studies over de omgeving en de gezondheid. Zijn recente focus ligt op geavanceerde spatio-temporele modellering met fijne resolutie om verfijnde blootstellingen te deduceren met behulp van satelliet- en aanvullende gegevens. 

Hij is betrokken geweest bij meerdere grote projecten (BioSHARE, ESCAPE, ELAPSE), waar hij mede de leiding had over de blootstellingsbeoordeling van de luchtvervuiling. Momenteel is hij mede hoofdonderzoeker van het EXPANSE project en hoofdonderzoeker van het MOBI-AIR onderzoek.

Publicaties

Europe-wide air pollution modeling from 2000 to 2019 using geographically weighted regression

Youchen Shen, Kees de Hoogh, Oliver Schmitz, Nicholas Clinton, Karin Tuxen-Bettman, Jørgen Brandt, Jesper Christensen, Lise Frohn, Camilla Geels, Derek Karssenberg, Roel Vermeulen, Gerard Hoek
Environment International (168), October 2022

Ontcijferen van het exposoom

Ontcijferen van het exposoom

De omgeving waarin we leven heeft een dominante invloed op onze gezondheid. Het verklaart naar schatting zeventig procent van de chronische ziektelast. Waar we wonen, wat we eten, hoeveel we bewegen, de lucht die we inademen en met wie we omgaan; al deze omgevingsfactoren spelen een rol. De combinatie van deze factoren gedurende de levensloop wordt het exposoom genoemd. Er is algemene (wetenschappelijke) consensus dat meer inzicht in het exposoom de huidige ziektelast zal helpen verklaren en dat het aanknopingspunten biedt voor preventie ...

Lees Meer
LinkedinYouTube