X.1 Statistische ontwikkelingen

De karakterisering van het exposoom en de gevolgen daarvan voor de gezondheid vormt een complex onderzoekskader, dat de ontwikkeling vereist van nieuwe analytische strategieën waarin statistische, gegevenswetenschappelijke en bio-informatische benaderingen worden gecombineerd. Het horizontale thema inzake statistische ontwikkelingen zal nieuwe statistische instrumenten ontwikkelen en implementeren die in Exposome-NL zullen worden gebruikt. Deze instrumenten zullen via Bioconductor zowel intern als extern aan Exposome-NL beschikbaar worden gesteld, en er zullen jaarlijks opleidingsworkshops worden georganiseerd om de kennis in heel Exposome-NL te verspreiden. In de loop van Exposome-NL zullen nieuwe data-uitdagingen ontstaan en het project zal zijn onderzoek in latere jaren aanpassen op basis van geïdentificeerde verenigde data-problemen binnen Exposome-NL.

Ontcijferen van het exposoom

Ontcijferen van het exposoom

De omgeving waarin we leven heeft een dominante invloed op onze gezondheid. Het verklaart naar schatting zeventig procent van de chronische ziektelast. Waar we wonen, wat we eten, hoeveel we bewegen, de lucht die we inademen en met wie we omgaan; al deze omgevingsfactoren spelen een rol. De combinatie van deze factoren gedurende de levensloop wordt het exposoom genoemd. Er is algemene (wetenschappelijke) consensus dat meer inzicht in het exposoom de huidige ziektelast zal helpen verklaren en dat het aanknopingspunten biedt voor preventie ...

Lees Meer
LinkedinYouTube