II.A Het algemene en specifieke externe Exposoom koppelen aan cardiometabole ziekten

Dit onderzoeksproject is gericht op de huidige uitdagingen bij het koppelen van het algemene en specifieke externe exposoom aan de menselijke gezondheid, waarbij cardiometabole ziekten (CMZ) als voorbeeld worden gebruikt. Wij streven ernaar om het risico van CMZ te kunnen verklaren dat niet kan worden toegeschreven aan andere gevestigde risicofactoren.

Op basis van onderzoekslijn 1 (meten van het exposoom) zullen we nieuwe metingen van het algemene externe exposoom valideren en gebruiken in relatie tot CMZ, rekening houdend met de tijd- en ruimtespecifieke relatie tussen metingen van het externe exposoom en CMZ.

Vervolgens zullen wij het specifieke externe exposoom gebruiken om de relatie van het algemene externe exposoom met CMZ te verklaren via causaliteit (bv. invloed van een ongezonde voedingsomgeving op CMG via voedselinname) of selectie (bv. rijkere, actieve personen die zich een huis in een rijke buurt kunnen veroorloven dat lichaamsbeweging mogelijk maakt).

Ontcijferen van het exposoom

Ontcijferen van het exposoom

De omgeving waarin we leven heeft een dominante invloed op onze gezondheid. Het verklaart naar schatting zeventig procent van de chronische ziektelast. Waar we wonen, wat we eten, hoeveel we bewegen, de lucht die we inademen en met wie we omgaan; al deze omgevingsfactoren spelen een rol. De combinatie van deze factoren gedurende de levensloop wordt het exposoom genoemd. Er is algemene (wetenschappelijke) consensus dat meer inzicht in het exposoom de huidige ziektelast zal helpen verklaren en dat het aanknopingspunten biedt voor preventie ...

Lees Meer
LinkedinYouTube