I.B 1 Panelstudie

Het doel van dit project is om een multi-centre prospectieve observationele studie op te zetten met 800 volwassenen, gerekruteerd uit verschillende bestaande Nederlandse bevolkingscohorten. Hiermee kunnen we het persoonlijk exposoom van de deelnemers meten door nieuwe methoden toe te passen voor het verkrijgen van gegevens over omgevingsfactoren.

De ontwikkeling van draagbare, onopvallende sensoren en, waar mogelijk, hun integratie met smartphones, die de meeste mensen al bij zich dragen, opent de deur voor continue en wijdverspreide meetsystemen.

In dit project zullen we voortbouwen op eerdere ervaringen met het gebruik en de ontwikkeling van sensoren en apps in het exposoomonderzoek. In eerste instantie zullen deze nieuwe middelen worden geïmplementeerd in het referentie Exposoom panelonderzoek om hun validiteit en gebruiksgemak te testen. Vervolgens zullen Exposoom middelen met bewezen nut worden toegepast op longitudinale cohorten (in heel Nederland) met intensieve fenotypering en biologische monsters om de koppeling tussen externe en interne Exposoom metingen en gezondheid mogelijk te maken.

Ontcijferen van het exposoom

Ontcijferen van het exposoom

De omgeving waarin we leven heeft een dominante invloed op onze gezondheid. Het verklaart naar schatting zeventig procent van de chronische ziektelast. Waar we wonen, wat we eten, hoeveel we bewegen, de lucht die we inademen en met wie we omgaan; al deze omgevingsfactoren spelen een rol. De combinatie van deze factoren gedurende de levensloop wordt het exposoom genoemd. Er is algemene (wetenschappelijke) consensus dat meer inzicht in het exposoom de huidige ziektelast zal helpen verklaren en dat het aanknopingspunten biedt voor preventie ...

Lees Meer
LinkedinYouTube