I.A 2 De relevante causale geografische context in ruimte en tijd

Alle studies die de invloed van het externe exposoom op de menselijke gezondheid beoordelen, worden geconfronteerd met twee fundamentele methodologische uitdagingen:

  1. Mensen zijn mobiel en worden blootgesteld aan meerdere omgevingen buiten hun woonomgeving (bv. op het werk of op school);
  2. Blootstellingsonderzoek wordt bovendien bemoeilijkt door de wijze waarop het tijdelijke blootstellingsvenster voor elk persoon wordt beoordeeld.

Beide methodologische problemen kunnen leiden tot aanzienlijke classificatiefouten bij de beoordeling van de blootstelling van een individu. Om de behoefte aan een correcte integratie van de omgevingscontext in de ruimte-tijd voor de beoordeling van gezondheidseffecten aan te pakken, beoogt dit onderzoeksproject theorieën en methoden te ontwikkelen om de dagelijkse en levenslange blootstelling van mensen nauwkeuriger te beoordelen. Daartoe zullen we de relevante ruimtelijke en temporele resolutie vaststellen om de "werkelijk relevante causale geografische context" in ruimte en tijd te meten.

 

Ontcijferen van het exposoom

Ontcijferen van het exposoom

De omgeving waarin we leven heeft een dominante invloed op onze gezondheid. Het verklaart naar schatting zeventig procent van de chronische ziektelast. Waar we wonen, wat we eten, hoeveel we bewegen, de lucht die we inademen en met wie we omgaan; al deze omgevingsfactoren spelen een rol. De combinatie van deze factoren gedurende de levensloop wordt het exposoom genoemd. Er is algemene (wetenschappelijke) consensus dat meer inzicht in het exposoom de huidige ziektelast zal helpen verklaren en dat het aanknopingspunten biedt voor preventie ...

Lees Meer
LinkedinYouTube