Onderzoekslijn 1: Meten van het Exposoom

Het algemene externe Exposoom omvat de context waarin mensen tijd doorbrengen, zich bewegen en waarin gedragingen plaatsvinden die uiteindelijk van invloed zijn op de menselijke gezondheid. Hoewel het menselijke externe Exposoom potentieel oneindig groot is, hebben verschillende wetenschapsgebieden bijgedragen tot het ontrafelen van de invloed van geografische, sociale, economische en politieke factoren op de gezondheid. De uitdaging ligt dus in het identificeren van deze factoren, waarvan sommige niet eerder als onderdeel van het externe exposoom zijn geclassificeerd, en het combineren van gegevens over deze factoren om hun onafhankelijke en gezamenlijke invloeden op de gezondheid te bestuderen.

Het potentieel van geospatiale informatie ontsluiten

Slechts een fractie van de enorme hoeveelheid beschikbare geospatiale gegevens is gebruikt met betrekking tot de menselijke gezondheid. Dit is een grote kans om de geospatiale factoren te identificeren die relevant zijn voor de gezondheid. Door een uitgebreide reeks methoden en analyse-instrumenten te ontwikkelen, zal het Exposome-NL-programma de grote uitdagingen aanpakken die gepaard gaan met het vrijgeven, toegankelijk maken, integreren en analyseren van complexe spatiotemporele gegevens bij onderzoek naar de gezondheidseffecten van Exposome-factoren.

Ontcijferen van het exposoom

Ontcijferen van het exposoom

De omgeving waarin we leven heeft een dominante invloed op onze gezondheid. Het verklaart naar schatting zeventig procent van de chronische ziektelast. Waar we wonen, wat we eten, hoeveel we bewegen, de lucht die we inademen en met wie we omgaan; al deze omgevingsfactoren spelen een rol. De combinatie van deze factoren gedurende de levensloop wordt het exposoom genoemd. Er is algemene (wetenschappelijke) consensus dat meer inzicht in het exposoom de huidige ziektelast zal helpen verklaren en dat het aanknopingspunten biedt voor preventie ...

Lees Meer