Nieuws

Onderzoek naar micro- en nanoplastics en chemische stoffen

23 november 2020

Exposome-NL onderzoeker Roel Vermeulen (Julius Center en Universiteit Utrecht) heeft een groot Europees Horizon2020-project toegewezen gekregen en is ook betrokken bij een ander Horizon2020-project. Beide projecten hebben te maken met onderzoek naar schadelijke stoffen voor onze gezondheid. Een korte impressie van de projecten.

Risico's micro- en nanoplastics tijdens zwangerschap en vroege leven

Plastic in het milieu valt vroeg of laat uit elkaar in steeds kleinere stukjes, micro- en nanoplastics. Wetenschappers detecteren ze tegenwoordig overal in het milieu, maar er is nog weinig bekend over de gevolgen hiervan voor de humane gezondheid. Roel Vermeulen (verbonden aan de Universiteit Utrecht en het Julius Centrum) gaat samen met collega-wetenschappers en vier zusterprojecten een strategie ontwikkelen voor de beoordeling van gezondheidsrisico's. Vermeulen: "We richten ons vooral op blootstelling en gezondheidseffecten tijdens de zwangerschap, in de baarmoeder en in het vroege leven."

Ik ben er van overtuigd dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de vraag of plastic deeltjes schadelijk zijn voor het ontwikkelende kind."

De onderzoekers focussen zich op (ongeboren) kinderen, omdat die levensfase cruciaal is voor de ontwikkeling en de gezondheid op latere leeftijd. Bovendien zijn ongeboren en jonge kinderen kwetsbaarder voor milieuvervuiling. ‘Ik ben er van overtuigd dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de vraag of plastic deeltjes schadelijk zijn voor het ontwikkelende kind’, vertelt Vermeulen. Onderzoekers binnen AURORA toonden als eerste aan dat kleine deeltjes aan de foetale kant van de placenta kunnen komen, en recent onderzoek van Juliette Legler laat zien dat dit mogelijk  ook voor micro- en nanoplastics geldt.’ De wetenschappers gaan de blootstelling aan micro- en nanoplastics meten in weefsels die relevant zijn voor de ontwikkeling van het vroege leven zoals placenta, navelstrengbloed, vruchtwater, meconium (eerste ontlasting) en foetaal weefsel. ‘De meettechnieken die we gebruiken om de chemische vingerafdrukken van plastic deeltjes in weefsels te meten is uniek en ontwikkeld binnen Exposome-NL.’

Risk assessment of chemical substances without animal testing

De bevolking beter te beschermen tegen gezondheidseffecten door (chronische) blootstelling aan chemische stoffen, dat is het doel van RISK-HUNT3R. Hiervoor ontwikkelen de wetenschappers een betrouwbare, efficiënte en kosteneffectieve aanpak voor de beoordeling van chemische veiligheid. De onderzoekers doen dit zonder proefdieren te gebruiken. De belangrijkste innovatie van RISK-HUNT3R is een volledige mensgerichte risicobeoordelingsstrategie. Vermeulen: ‘Recent hebben we in het vakblad Science opgeroepen voor een drastische vernieuwing van de risicobeoordeling van chemische stoffen, pre- en postmarketing. We moeten methoden verbeteren en een betere integratie bewerkstelligen tussen blootstellingen en gezondheidseffecten in de experimentele wereld en de echte wereld.’ Dit doen de wetenschappers onder meer door de koppeling met Exposoom onderzoek. Daarbij meten ze in grote groepen mensen duizenden chemicaliën en bestuderen ze wat er veranderd in het biologisch systeem.

De onderzoekers werken samen met alle belangrijke belanghebbenden uit de industrie en internationale regelgevende instanties om het nieuwe kader voor veiligheidstests kritisch te evalueren en daadwerkelijk te aanvaarden. Zo zorgen ze voor een kant-en-klare strategie voor bescherming tegen gevaarlijke chemische stoffen, volledig in overeenstemming met de Green Deal van de Europese Commissie.

Ontcijferen van het exposoom

Ontcijferen van het exposoom

De omgeving waarin we leven heeft een dominante invloed op onze gezondheid. Het verklaart naar schatting zeventig procent van de chronische ziektelast. Waar we wonen, wat we eten, hoeveel we bewegen, de lucht die we inademen en met wie we omgaan; al deze omgevingsfactoren spelen een rol. De combinatie van deze factoren gedurende de levensloop wordt het exposoom genoemd. Er is algemene (wetenschappelijke) consensus dat meer inzicht in het exposoom de huidige ziektelast zal helpen verklaren en dat het aanknopingspunten biedt voor preventie ...

Lees Meer
LinkedinYouTube