Nieuws

Blootstelling aan luchtverontreiniging hoger voor Nederlanders met een migratieachtergrond

10 januari 2024

Luchtverontreiniging is schadelijk voor de gezondheid. Recent onderzoek laat zien dat inwoners van Nederland met een migratieachtergrond vaker aan hogere concentraties luchtverontreiniging worden blootgesteld dan inwoners zonder migratieachtergrond. Dit concluderen onderzoekers van het UMC Utrecht uit hun analyse van luchtvervuilingsconcentraties op alle woonadressen in Nederland.

Het medisch-wetenschappelijk tijdschrift The Lancet Planetary Health publiceerde vandaag de onderzoeksresultaten.

Inwoners van Nederland met een migratieachtergrond worden blootgesteld aan tot wel 44% hogere concentraties luchtverontreiniging dan Nederlanders zonder migratieachtergrond, blijkt uit een nationaal onderzoek dat werd uitgevoerd door arts-onderzoeker Lieke van den Brekel. De onderzoekers koppelden informatie over fijnstof, stikstofdioxide en roet op elk woonadres aan data over inwoners in Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek om zo verschillen in blootstelling te bepalen. De lucht is het meest ongezond voor Nederlanders met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Indiase achtergrond, die in stedelijke gebieden wonen. Ook als rekening wordt gehouden met het inkomen, blijven deze verschillen bestaan.

Vervolgonderzoek gezondheidsverschillen

Luchtvervuilingsdeeltjes komen het lichaam binnen met de ademhaling en zorgen daar voor schade. Dit geeft een verhoogd risico op onder andere hart- en vaatziekten en longziekten. In hoeverre de verschillen in blootstelling aan luchtverontreiniging bijdragen aan de bestaande gezondheidsverschillen tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond binnen Nederland, wordt in vervolgonderzoek onderzocht.

Ontcijferen van het exposoom

Ontcijferen van het exposoom

De omgeving waarin we leven heeft een dominante invloed op onze gezondheid. Het verklaart naar schatting zeventig procent van de chronische ziektelast. Waar we wonen, wat we eten, hoeveel we bewegen, de lucht die we inademen en met wie we omgaan; al deze omgevingsfactoren spelen een rol. De combinatie van deze factoren gedurende de levensloop wordt het exposoom genoemd. Er is algemene (wetenschappelijke) consensus dat meer inzicht in het exposoom de huidige ziektelast zal helpen verklaren en dat het aanknopingspunten biedt voor preventie ...

Lees Meer
LinkedinYouTube